Når du kontakter Oslo Reklamebyrå AS skal du være sikker på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene og hvem vi deler dem med og dine rettigheter


Behandlingsansvarlig

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er Oslo Reklamebyrå AS med organisasjonsnummer 919 460 903.


Vårt formål og behandlingsgrunnlag

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter, samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme, men vårt behandlingsgrunnlag ligger innunder:
Art. 6 GDPR Lawfulness of processing
A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylle rettslig plikt - les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvernordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.


Hva behandles og hvordan henter vi inn personopplysninger

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs. bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Oslo Reklamebyrå AS verken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.


Deler vi personopplysninger med andre?

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT-leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Nettsiden osloreklame.no er laget i publiseringssystemet Webflow. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til:
- Google
- Facebook

Vi er i god tro at disse databehandlingstjenestene følger GDPR-lovgivningen.


Sikring av personopplysninger

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT-leverandører og programvare.


Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til hei@osloreklame.no eller Oslo Reklamebyrå AS, Nedre Slottsgate 11, 0157 Oslo. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.


Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Oslo Reklamebyrå AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.


Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7 b. gjør oss forpliktet til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter. Oslo Reklamebyrå AS benytter følgende informasjonskapsler:
- Google Analytics
- Facebook Pixel

Personvernerklæring

På jakt etter reklame som skaper vekst?

Takk for din henvendelse :-) 
Ops! Nå skjedde det noe krøll :-(