Sentralregisteret

For et tryggere arbeidsliv

Kunde: Sentralregisteret
Merkevarestrategi og reklamekonsept

Sentralregisteret er et uavhengig og felles kompetanseregister for alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen, og ble opprinnelig startet på oppdrag fra Arbeidstilsynet i 1989.

Det nye digitale kompetansebeviset bidrar til en seriøs næring, økt sikkerhet og effektivitet på byggeplassen, og er utviklet i samarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Maskinentreprenørenes Forbund, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Oslo Reklamebyrå ledet prosessen med å lage merkevarestrategi og kundeløftet "For et tryggere arbeidsliv" med alle involverte parter. Deretter utviklet vi et kommunikasjonskonsept som tar utgangspunkt i ulike selskaper og personer som har tatt digitalt kompetansebevis i bruk. Konseptet blir brukt på mange ulike flater, f.eks internt og eksternt av de ulike bedriftene og foreningene, messer, konferanser, presentasjoner, digital markedsføring og annonsering i bransjepresse.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

På jakt etter reklame som skaper vekst?

Takk for din henvendelse :-) 
Ops! Nå skjedde det noe krøll :-(